<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-07-18 13:39:13

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o zamówieniu - Lelis Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości 1 417 760 kWh w tym: o 697 035 kWh do obiektów administracji publicznej o 720725 kWh do oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis przedmiotu...

Numer ogłoszenia: 141399 - 2016;
data zamieszczenia: 18.07.2016;

Termin składania ofert: 2016-07-1;

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129107 - 2016 data 11.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis, pokój nr 7...
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis, pokój nr 7...

 

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 18.07.2016 13:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 535

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ zmiana 18.07.2016.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2016-07-18 13:39:57 Parzych Piotr
załącznik ogloszenie.pdf Ogłoszenie 2016-07-18 13:41:37 Parzych Piotr
załącznik pytania - odpowiedzi.pdf Pytania i odpowiedzi 2016-07-18 13:45:10 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował