<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-07-15 15:25:22

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o zamówieniu - Lelis. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości 1 417 760 kWh w tym: o 697 035 kWh do obiektów administracji publicznej o 720725 kWh do oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis przedmiotu...

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129107 - 2016 data 11.07.2016 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości 1 417 760 kWh w tym: o 697 035 kWh do obiektów administracji publicznej o 720725 kWh do oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilości zużytej energii w stosunku do szacunków określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego (odbiorców/płatników) umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych na dzień zgłoszenia, Wykonawca (w oparciu o udzielone pełnomocnictwo) zobowiązany będzie do złożenia w imieniu Zamawiającego (odbiorców/płatników) wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia lub zawarcia umowy...
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości 1 374 580 kWh w tym: o 653 855 kWh do obiektów administracji publicznej o 720725 kWh do oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilości zużytej energii w stosunku do szacunków określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego (odbiorców/płatników) umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych na dzień zgłoszenia, Wykonawca (w oparciu o udzielone pełnomocnictwo) zobowiązany będzie do złożenia w imieniu Zamawiającego (odbiorców/płatników) wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia lub zawarcia umowy...

Informacje o artykule

Autor: Radosław Andrzej Parzych
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 15.07.2016 15:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 559

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ zmiana.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2016-07-15 15:25:42 Parzych Piotr
załącznik SIWZ 15.07.2016 r..pdf SIWZ - str. tyt. 2016-07-15 15:26:00 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 5 zmiana.doc Załącznik nr 5 2016-07-15 15:26:16 Parzych Piotr
załącznik pytania i odpowiedzi.pdf Pytania i odpowiedzi 2016-07-15 15:27:32 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował