<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2015-08-24 09:22:15

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 17 sierpnia 2015 r.


w sprawie udostępnienia do wglądu spisów wyborców Gminy Lelis w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) informuję, że sporządzone spisy wyborców będą udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy      w Lelisie, pokój nr 7, wejście B do dnia 31 sierpnia 2015 r.  w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 745 do godz. 1545 (wtorek – od godz. 900 do 1700).

W w/w terminie i miejscu każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Zgodnie z art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy, na nieprawidłowości sporządzenia spisu mogą być wnoszone reklamacje.

 

Wójt

/-/ Stefan Prusik

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 24.08.2015 09:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 595

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował