<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2015-07-21 13:27:31

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na  podstawie  art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks  wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112,ze zm.), art. 30 ust. 1w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594, ze zm.), w związku z POSTANOWIENIEM PREZYDENTA  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia  17 czerwca  2015 r.  o zarządzeniu  ogólnokrajowego referendum  (Dz. U. z 2015 r. poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się  na terenie Gminy Lelis następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września  2015 r.:
1) w Lelisie    –  słup ogłoszeniowy  na skwerku w pobliżu przystanku autobusowego i Urzędu Gminy,
2) w Dąbrówce - słup ogłoszeniowy  na skwerku w pobliżu przystanku autobusowego,
3) we wszystkich   miejscowościach tablice ogłoszeniowe  u sołtysów.

§ 2.

1.W innych miejscach niż wymienione w § 1 umieszczanie plakatów i obwieszczeń referendalnych wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
2. Plakaty  dotyczące referendum należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
3. Plakaty  dotyczące referendum  właściwe podmioty biorące udział w kampanii referendalnej obowiązane są usunąć w terminie 30 dni od dnia referendum. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art. 110 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.).

§ 3.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lelis, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lelis, www.lelis.pl .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 21.07.2015 13:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 659

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ZARZĄDZENIE_Nr_0050_38_2015.pdf ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r. 2015-07-21 13:28:38 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował