<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2015-06-10 12:24:37

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2015 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.

Na podstawie art. 267  ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych ( Dz. U.  z 2013 r., poz.885, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne  za 2014 r.  z wykonania:

1) budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) planu finansowego:
a) Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie zgodnie z załącznikiem Nr 2,
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie  zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3) informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 10.06.2015 12:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 736

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zalacznik nr 1.doc Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 marca 2015 r. 2015-06-10 12:33:09 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 2.doc Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 marca 2015 r. 2015-06-10 12:33:28 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 3.doc Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 marca 2015 r. 2015-06-10 12:34:00 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 4.doc Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 marca 2015 r. 2015-06-10 12:34:16 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował