<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2015-03-17 13:31:09

Dostęp do Informacji Publicznej


Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  2. wglądu do dokumentów urzędowych;
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Każdej osobie  przysługuje, z wyjątkiem informacji publicznych zawartych w innych ustawach szczególnych (art.1 ust.2 w/w ustawy) oraz informacji niejawnych i  tajemnic ustawowo chronionych (art.5 ust.1 w/w ustawy) :

  • prawo dostępu do informacji publicznej,
  • prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej;  
  3. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
  4. wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

<< Wniosek - informacja publiczna >>

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 17.03.2015 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2017 09:58
Liczba wyświetleń: 6902

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dostęp do Informacji Publicznej 24.10.2017 16:46 Piotr Parzych
2 Dostęp do Informacji Publicznej 17.03.2015 13:31 Piotr Parzych