<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2015-01-15 15:12:41

Rejestr instytucji kultury


Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Lelis, prowadzony jest na podstawie ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury  (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 
Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest elektroniczna księga rejestrowa.
 
Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:
1.  Otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,
2.  Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 
Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.
 
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, ze zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej  lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.  
 
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
 
Składający wniosek może uiszczać opłatę w kasie Urzędu Gminy Lelis lub wpłacając na konto: 05 8922 0009 0000 0619 2000 0010.
 
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07 – 402 Lelis, pok. nr 3.
Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 15.01.2015 15:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3556

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik rejestr.pdf Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Lelis 2015-01-15 15:13:52 Parzych Piotr
załącznik rejestr.pdf Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Lelis 2016-01-14 15:19:34 Parzych Piotr
załącznik ksiega_rejestrowa.docx KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY LELIS 2016-01-14 15:20:00 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował