<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-09-17 15:25:32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa stałych siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w Lelisie o pow. 118,3m2, Obierwi o pow.120,6 m2 oraz Łęgu Przedmiejskim o pow. 120,2 m2 wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu.

Numer ogłoszenia: 189013 - 2013;
data zamieszczenia: 17.09.2013;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stałych siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w Lelisie o pow. 118,3m2, Obierwi o pow.120,6 m2 oraz Łęgu Przedmiejskim o pow. 120,2 m2 wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Siłownia plenerowa przy Zespole Szkół w Lelisie Projektuje się otwartą siłownię zewnętrzną składającą się z 6 zestawów urządzeń siłowni.W strefie służącej do ćwiczeń ruchowych i ciągach komunikacyjnych, projektuje się nawierzchnię trawiastą na gumowych matach przerostowych. Na nawierzchni ustawione zostanie 6 zestawów urządzeń siłowni, mających za zadanie rozwijać kondycję fizyczną i zapobiegać chorobom cywilizacyjnym trawiącym nasze społeczeństwo: 1.1.motyl klasyczny plus motyl w rewersie plus pylon : Max. waga 120 kg Funkcje: ćwiczenie mięśni grzbietu, tzw. :Motyla, mięśni ramion i klatki piersiowej. 1.2. jeździec plus stepper plus pylon: Jeździec - Max. waga 120 kgFunkcje: usprawnienie krążenia krwi, siły i koordynacji rąk, nóg, miednicy oraz pleców. Odpowiednie dla osób z bólami krzyża, pleców,bioder oraz zaburzeniami ruchowymi. Stepper - Max. waga 110 kg Funkcje: poprawia ruchomość stawówbiodrowych, kolanowych i skokowych, pozwala zbudować muskulaturę kończyn dolnych. 1.3. masażer bioder plus masażer pleców twiester siedzący plus pylon: Funkcje: Likwidacja tkanki tłuszczowej w obrębie talii i bioder, poprawa ruchomości odcinkakrzyżowo-lędźwiowego z równoczesnym rozluźnianiem mięśni pleców poprzez masażakupresurowy. Wzmacnianie mięśni uda i łydki z jednoczesnym masażem pleców w odcinku krzyżowo - lędźwiowym poprzez akupresurę. Wskazane dla osób z bólami dolnej partii pleców i nadmiernym obwodem talii. 1.4. rower plus trenażer ramion plus pylon: Rower - Max. waga 120 kg Funkcje: poprawienie ruchomości stawów skokowych, kolanowych i biodrowych, wzmocnienie mięśni nóg i całego pasa biodrowego, poprawia krążenie krwi, wzmocnienie układu Trenażer ramion - Funkcje: rozwija mięśnie obręczy barkowej, ramion, górnych partii ciała i talii, zwiększa elastyczność stawów górnej części ciała, zwiększa zakres ruchu ramion. Wskazane przy chorobach zwyrodnieniowych stawu barkowego, bólach łopatek i obręczy barkowej, zastarzałych urazach i niepełnosprawności ramion. - 1.5.kołaTai Chi małe i koło duże do ćwiczeń ramion plus pylon: Max. waga 120 kg Wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, zwiększa zakres ruchu ramion, uelastycznia ścięgna i korzystnie wpływa na stawy barkowe i łokciowe oraz nadgarstki. Wskazany dla osób ze zwyrodnieniami stawów obręczy barkowej i z ograniczonym zakresem ruchu ramion. Szczególnie wskazany dla osób starszych. 1.6. narty biegówki plus narty biegówki plus pylon Max. waga 120 kg Funkcje: zwiększa siłę górnych i dolnych kończyn oraz mięśni brzucha. Poprawia krążenie i koordynację kończyn. Przy wejściu na plac należy zamontować tablicę informacyjną z regulaminem przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z siłowni. Na terenie placu zaprojektowano utwardzone wysepki z kostki POLBRUK, na których zostaną zamontowane ławki i kosze na śmieci. Zaprojektowano zamknięcie terenu siłowni plenerowej ogrodzeniem - Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych osadzonych na słupkach stalowych, z podmurówką z elementów prefabrykowanych. Projektuje się zamknięcie terenu siłowni plenerowej ogrodzeniem - Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych osadzonych na słupkach stalowych, z podmurówką z elementów prefabrykowanych. Ogrodzenie wysokości wys. 130-135 cm. Panel ogrodzeniowy z prętów zgrzewanych punktowo, minimalna grubość drutu: pionowy - 4 mm, poziomy 4,5 mm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie : ocynk + powłoka PVC, kolor zielony. Panele zakończone bezpiecznie -brak ostrych zakończeń. Dla oświetlenia placu zaprojektowano 2 słupy parkowe o wysokości 6m. Na słupach należy zamontować oprawy oświetleniowe o mocy 70W ( oprawy dostosować do istniejących). Zasilanie wykonać z istniejącego oświetlenia, zgodnie z rysunkiem PZT. Dla zasilenia ułożyć kabel YKY3x6mm2 oraz bednarkę ocynkowaną 25x4mm2 jako uziemienie. Kable ułożyć na głębokości 0,6m na podsypce z piasku z oznaczeniem niebieską folią PE. Przed zasypaniem końcowym, należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 2. Siłownia plenerowa przy Zespóle Szkół w Obierwi Projektuje się otwartą siłownię zewnętrzną składającą się z 8 zestawów urządzeń siłowni. W strefie służącej do ćwiczeń ruchowych i ciągach komunikacyjnych, projektuje się nawierzchnię trawiastą na gumowych matach przerostowych. Na nawierzchni ustawione zostanie 8 zestawów urządzeń siłowni, mających za zadanie rozwijać kondycję fizyczną i zapobiegać chorobom cywilizacyjnym trawiącym nasze społeczeństwo: 2.1. motyl klasyczny plus motyl w rewersie plus pylon: Max. waga 120 kg Funkcje: ćwiczenie mięśni grzbietu, tzw. Motyla, mięśni ramion i klatki piersiowej. 2.2. krzesełko do podnoszenia masy ciała - ściąganie plus krzesełko do podnoszenia masy ciała - wyciskanie siedząc + pylon: Krzesełko do podnoszenia masy ciała - ściąganie - Max. waga 120 kg Funkcje: wzmacnia mięśnie kończyn górnych, pasa barkowego i mięśnie grzbietu zwiększa giętkość i sprawność stawów ramion. Wskazane dla osób z bolącymi stawami kończyn górnych oraz z bólami pleców Krzesełko do podnoszenia masy ciała - wyciskanie siedząc - Max. waga 120 kg Funkcje: wzmacnia mięśnie kończyn górnych, mięśni ramion i mięśni czworogłowych uda oraz zwiększa giętkość i sprawność stawów ramion i kolan. Wskazane dla osób z bolącymi i opuchniętymi stawami. 2.3.piechur-biegacz plus orbitrek eliptyczny plus pylon: Piechur-biegacz - Max. waga 120 kg Funkcje: wzmocnienie mięśni serca, górnych oraz dolnych kończyn, poprawienie ruchomości stawów biodrowych. Usprawnia koordynację ruchów. Orbitrek eliptyczny Max. waga 120 kg Funkcje: zwiększenie siły górnych i dolnych kończyn oraz mięśni bioder. Usprawnienie systemu krążenia, zwiększenie koordynacji ruchowej. 2.4. surfer-wahadło + narty biegówki plus pylon: Surfer/wahadło Max. waga 120 kg Funkcje: wzmocnienie mięśni serca, polepszenie krążenia, układu trawiennego oraz mięśni gładkich. Odpowiednie dla ludzi z bólami krzyża i dolnych kończyn. Narty biegówki Max. waga 120 kg Funkcje: zwiększa siłę górnych i dolnych kończyn oraz mięśni brzucha. Poprawia krążenie i koordynację kończyn. 2.5. jeździec + wioślarz + pylon: Jeździec Max. waga 120 kg Funkcje: usprawnienie krążenia krwi, siły i koordynacji rąk, nóg, miednicy oraz pleców. Odpowiednie dla osób z bólami krzyża, pleców, bioder oraz zaburzeniami ruchowymi. Wioślarz Max. waga 120 kg Funkcje: wzmacnianie i budowa mięśni górnych i dolnych kończyn, mięśni klatki piersiowej i brzucha. Ogólna poprawa kondycji. 2.6. twister + stepper + pylon: Twister- Max. waga 110 kg Funkcje: budowanie i wzmacnianie mięśni talii i brzucha, poprawia ruchomość stawów biodrowych i ogólną wydolność organizmu. Odpowiednie dla osób z bólami pleców odcinka krzyżowo-lędźwiowego. Stepper - Max. waga 110 kg Funkcje: poprawia ruchomość stawów biodrowych, kolanowych i skokowych, pozwala zbudować muskulaturę kończyn dolnych. 2.7. rower + prasa nozna + pylon: Rower - Max. waga 120 kg Funkcje: poprawienie ruchomości stawów skokowych, kolanowych i biodrowych, wzmocnienie mięśni nóg i całego pasa biodrowego, poprawia krążenie krwi, wzmocnienie układu oddechowego, ogólna poprawa kondycji. Prasa nożna - Max. waga 120 kg Funkcje: wyćwiczenie mięśni łydek, siły bioder oraz stabilności nóg. 2.8. masażer siedzacy + trenażer ramion + pylon: Masażer siedzący- Max. waga 120 kg Funkcje: poprawienie ruchomości stawów skokowych, kolanowych i biodrowych, wzmocnienie mięśni nóg i całego pasa biodrowego, poprawia krążenie krwi, wzmocnienie układu oddechowego, ogólna poprawa kondycji. Trenażer ramion- Max. waga 110 kg Funkcje: rozwija mięśnie obręczy barkowej, ramion, górnych partii ciała i talii, zwiększa elastyczność stawów górnej części ciała, zwiększa zakres ruchu ramion. Wskazane przy chorobach zwyrodnieniowych stawu barkowego, bólach łopatek i obręczy barkowej, zastarzałych urazach i niepełnosprawności ramion. Przy wejściu na plac należy zamontować tablicę informacyjną z regulaminem przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z siłowni. Na terenie placu zaprojektowano utwardzone wysepki z kostki POLBRUK, na których zostaną zamontowane ławki i kosze na śmieci. 3. Siłownia plenerowa przy Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim Projektuje się otwartą siłownię zewnętrzną składającą się z 8 zestawów urządzeń siłowni. W strefie służącej do ćwiczeń ruchowych i ciągach komunikacyjnych, projektuje się nawierzchnię trawiastą na gumowych matach przerostowych. Na nawierzchni ustawione zostanie 8 zestawów urządzeń siłowni, mających za zadanie rozwijać kondycję fizyczną i zapobiegać chorobom cywilizacyjnym trawiącym nasze społeczeństwo: 3.1. motyl klasyczny plus motyl w rewersie plus pylon: Max. waga 120 kg Funkcje: ćwiczenie mięśni grzbietu, tzw. Motyla, mięśni ramion i klatki piersiowej. 3.2. krzesełko do podnoszenia masy ciała - ściąganie plus krzesełko do podnoszenia masy ciała - wyciskanie siedząc + pylon: Krzesełko do podnoszenia masy ciała - ściąganie - Max. waga 120 kg Funkcje: wzmacnia mięśnie kończyn górnych, pasa barkowego i mięśnie grzbietu zwiększa giętkość i sprawność stawów ramion. Wskazane dla osób z bolącymi stawami kończyn górnych oraz z bólami pleców Krzesełko do podnoszenia masy ciała - wyciskanie siedząc - Max. waga 120 kg Funkcje: wzmacnia mięśnie kończyn górnych, mięśni ramion i mięśni czworogłowych uda oraz zwiększa giętkość i sprawność stawów ramion i kolan. Wskazane dla osób z bolącymi i opuchniętymi stawami. 3.3.piechur-biegacz plus orbitrek eliptyczny plus pylon: Piechur-biegacz - Max. waga 120 kg Funkcje: wzmocnienie mięśni serca, górnych oraz dolnych kończyn, poprawienie ruchomości stawów biodrowych. Usprawnia koordynację ruchów. Orbitrek eliptyczny Max. waga 120 kg Funkcje: zwiększenie siły górnych i dolnych kończyn oraz mięśni bioder. Usprawnienie systemu krążenia, zwiększenie koordynacji ruchowej. 3.4. surfer-wahadło + narty biegówki plus pylon: Surfer-wahadło Max. waga 120 kg Funkcje: wzmocnienie mięśni serca, polepszenie krążenia, układu trawiennego oraz mięśni gładkich. Odpowiednie dla ludzi z bólami krzyża i dolnych kończyn. Narty biegówki Max. waga 120 kg Funkcje: zwiększa siłę górnych i dolnych kończyn oraz mięśni brzucha. Poprawia krążenie i koordynację kończyn. 3.5. jeździec + wioślarz + pylon: Jeździec Max. waga 120 kg Funkcje: usprawnienie krążenia krwi, siły i koordynacji rąk, nóg, miednicy oraz pleców. Odpowiednie dla osób z bólami krzyża, pleców, bioder oraz zaburzeniami ruchowymi. Wioślarz Max. waga 120 kg Funkcje: wzmacnianie i budowa mięśni górnych i dolnych kończyn, mięśni klatki piersiowej i brzucha. Ogólna poprawa kondycji. 3.6. twister + stepper + pylon: Twister- Max. waga 110 kg Funkcje: budowanie i wzmacnianie mięśni talii i brzucha, poprawia ruchomość stawów biodrowych i ogólną wydolność organizmu. Odpowiednie dla osób z bólami pleców odcinka krzyżowo-lędźwiowego. Stepper - Max. waga 110 kg Funkcje: poprawia ruchomość stawów biodrowych, kolanowych i skokowych, pozwala zbudować muskulaturę kończyn dolnych. 3.7. rower + prasa nozna + pylon: Rower - Max. waga 120 kg Funkcje: poprawienie ruchomości stawów skokowych, kolanowych i biodrowych, wzmocnienie mięśni nóg i całego pasa biodrowego, poprawia krążenie krwi, wzmocnienie układu oddechowego, ogólna poprawa kondycji. Prasa nożna - Max. waga 120 kg Funkcje: wyćwiczenie mięśni łydek, siły bioder oraz stabilności nóg. 3.8. masażer siedzacy + trenażer ramion + pylon: Masażer siedzący- Max. waga 120 kg Funkcje: poprawienie ruchomości stawów skokowych, kolanowych i biodrowych, wzmocnienie mięśni nóg i całego pasa biodrowego, poprawia krążenie krwi, wzmocnienie układu oddechowego, ogólna poprawa kondycji. Trenażer ramion- Max. waga 110 kg Funkcje: rozwija mięśnie obręczy barkowej, ramion, górnych partii ciała i talii, zwiększa elastyczność stawów górnej części ciała, zwiększa zakres ruchu ramion. Wskazane przy chorobach zwyrodnieniowych stawu barkowego, bólach łopatek i obręczy barkowej, zastarzałych urazach i niepełnosprawności ramion. Przy wejściu na plac należy zamontować tablicę informacyjną z regulaminem przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z siłowni. Na terenie placu zaprojektowano utwardzone wysepki z kostki POLBRUK, na których zostaną zamontowane ławki i kosze na śmieci. Szczegółowy zakres robót budowlanych , wykaz ilościowy elementów, technologia wykonania i kolorystyka urządzeń zawarta jest w projektach budowlanych oraz przedmiarach zewnętrznych siłowni plenerowych przy zespołach szkół. Uwaga! Urządzenia i elementy wyposażenia siłowni plenerowej muszą spełniać polskie i europejskie wymagania normy bezpieczeństwa PN - EN 1176:2009 oraz PN - EN 957:2006 Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia siłowni muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby przeszkolone przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67ust.1 pkt6 u.p.z.p.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 45.23.32.00-1, 45.31.10.00-0, 45.34.20.00-6, 45.45.00.00-6, 37.44.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 9.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwa zadania polegające na budowie zewnętrznych siłowni plenerowych o wartości co najmniej 100.000 zł. brutto każde,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 250.000zł lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia , stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 3) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, 4) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 5) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w punktach 34.2.1.1)-5), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji, zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie , 07-402 Lelis ul. Szkolna 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 11:30, miejsce: Zakładz Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie , 07-402 Lelis ul. Szkolna 48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 17.09.2013 15:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1514

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2013-09-17 15:26:57 Parzych Piotr
załącznik PB siłownia Lelis.pdf PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LELISIE 2013-09-17 15:30:54 Parzych Piotr
załącznik PB siłownia LP.pdf PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM 2013-09-17 15:35:35 Parzych Piotr
załącznik PB siłownia Obierwia.pdf PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OBIERWI 2013-09-17 15:39:00 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR.SIŁOWNIA Lelis. 2013.pdf SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT 2013-09-17 15:39:15 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR.SIŁOWNIA LP. 2013.pdf SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT 2013-09-17 15:39:36 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR.SIŁOWNIA Obierwia. 2013.pdf SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT 2013-09-17 15:39:45 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował