<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-03-26 13:58:51

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.


Dotyczy: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOK-O w Lelisie wraz z przebudową na ośrodek rehabilitacyjny"

Lelis, 26 marca 2013 r.

INB.271.4.2013Wszyscy uczestnicy postępowania


Dot.
„Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOK-O w Lelisie wraz z przebudową na ośrodek rehabilitacyjny”.


    Gmina Lelis odpowiadając na zapytanie z dnia 22 marca 2013 r. dotyczące ogłoszenia o zamówieniu informuje:

Pytanie:
W ogłoszeniu przetargu w punkcie III.3.2) Wiedza i doświadczenie mówi się,  że Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie pomieszczeń rehabilitacyjnych o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto.
Zapytujemy czy mogą być wykonane i udokumentowane zadania polegające na budowie lub przebudowie pomieszczeń Żłobka dla dzieci przedszkolnych. Czy Zamawiający uzna spełnienie tych warunków przy dokonaniu oceny podanego paragrafu tj. III.3.2.

Odpowiedź:
Mając na uwadze specyfikę zamówienia oraz to, że wszystkie pomieszczenia ośrodka rehabilitacyjnego powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych - także dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, o udzielenie zamówienia publicznego mogą bowiem ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zadania oraz dający gwarancję Zamawiającemu, że zadanie wykonane zostanie należycie.   
Wymienione w piśmie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie pomieszczeń Żłobka dla dzieci przedszkolnych, nie spełniają warunku określonego przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Jednocześnie informujemy, że podmioty trzecie mogą wesprzeć wykonawcę, który nie ma doświadczenia i wiedzy niezbędnej do wykonania zamówienia.Wójt Gminy Lelis
mgr inż. Stanisław SubdaInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 26.03.2013 13:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 979

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik INFORMACJA.doc PYTANIA I ODPOWIEDZI 2013-03-26 13:59:29 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował