<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-04-11 10:29:35

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: 112468 - 2012;

data zamieszczenia: 11.04.2012

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 96182 - 2012 data 28.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pok. nr 11..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 16.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 11..

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 11.04.2012 10:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1038

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował