<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-04-10 12:19:13

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.


Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis"

                                                                                                                        Lelis, 2012.04.04

Gmina Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis


INB.271.6.2012

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

„Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis”

 

Pytania i odpowiedzi:

1. W dokumentacji technicznej brak jest projektu dotyczącego maszynowni (podziemne pomieszczenie), która to jest konieczna przy prawidłowym funkcjonowaniu fontanny. Gdzie maszynownia ma być umiejscowiona, czy należy w wycenie robót uwzględnić wykonanie projektu?

Odpowiedź:

Zasilanie fontanny w energię elektryczną należy wykonać   z istniejącej szafki rozdzielczo-pomiarowej znajdującej się na  budynku Gminnego Ośrodka Kulturalno – Oświatowego. Zamontować dodatkową szafkę zabezpieczającą wraz z wyłącznikiem, zabezpieczeniem i sterownikiem programowalnym z zegarem astronomicznym kablem  YKXS 5x 6 mm2 , przewidzieć wyłącznik ze sterownikiem czasowym.

Do wyjaśnień dołączamy następujące rysunki: a) fontanna-kaskada zarys niecki po zewnętrznej; b) projekt zagospodarowania działki nr 353/4 i 352 z sierpnia 2010 r.; c) schemat technologiczny fontanny;  

2. Skąd będzie doprowadzona woda do wodopojów? Czy należy przewidzieć przy wycenie budowę rurociągu, montaż filtrów i uzdatnianie wody?

Odpowiedź:

Doprowadzenie wody z sieci wodociągowej przed budynkiem GOK-O przewodem zasilającym PE o średnicy 40 mm , długość przyłącza 55m  m z zasuwą ziemną wodociągową. Nie przewiduje się uzdatniania wody, gdyż woda  w istniejącej sieci wodociągowej jest uzdatniana.

 

3. Na projekcie zagospodarowania terenu przy fontannie jest umiejscowione drzewo liściaste, jest to problematyczne szczególnie jesienią, czy to drzewo ma zostać?

Odpowiedź:

Tak

4. Czy należy przewidzieć oświetlenie przy budowie kaskad?

Odpowiedź:

Nie.

5. Prosimy o sprecyzowanie czy ma być gablota (oszklona i zamykana z oświetleniem podziałem jej powierzchni na mapę i ogłoszenia, czy tablica informacyjna z mapą czy z oświetleniem z podziałem na mapę i ogłoszenia?  Jakie powinna mieć wymiary?

Odpowiedź:

Gablota oszklona, zamykana, z oświetleniem , wodoszczelna, z podziałem powierzchni na mapę i ogłoszenia. Powinna być wykonana z materiału nierdzewnego. Do wyjaśnień załączamy wyciąg – szczegół  z dokumentacji technicznej.

 

Dodatkowe informacje:

  • Przewiedzieć na zasilaniu oświetlenia zewnętrznego  sterownik programowalny z zegarem astronomicznym

 

Roman Listwon – insp. ds. inwestycji
Tel. (29) 761-19-87

 

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 10.04.2012 12:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1047

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik INFORMACJA.pdf Pytania i odpowiedzi do przetargu 2012-04-10 12:20:58 Parzych Piotr
załącznik 1.jpg Informacja 2012-04-10 12:21:11 Parzych Piotr
załącznik 2.jpg Informacja 2012-04-10 12:21:25 Parzych Piotr
załącznik 3.jpg Informacja 2012-04-10 12:21:45 Parzych Piotr
załącznik 4.jpg Informacja 2012-04-10 12:21:58 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował