<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-04-10 12:13:08

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.


Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Zagospodarowanie skwerów oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis"

                                                                                                                        Lelis, 2012.04.10

Gmina Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis

INB.271.7.2012

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego:
„Zagospodarowanie skwerów oraz  budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis”

Pytania i odpowiedzi:

1.Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedna osobą pełniąca funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Czy ze względu na to , że Duzy zakres robót to roboty drogowe, jest możliwe , że Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, osobę posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności drogowej?

Odpowiedź.

Nie.

2. Prosimy o zamieszczenie jakiegoś szczegółu zabezpieczenia palisady betonowej grodzicami ekologicznymi z PCV EPZ lub wyjaśnienie jak ma to wyglądać i czy max. Wysokość grodzic to jest wysokość całkowita  czy ta widoczna ponad terenem?

Odpowiedź.

 Do wyjaśnień załączamy wyciąg – szczegół  z dokumentacji technicznej.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy ma być gablota (oszklona i zamykana z oświetleniem podziałem jej powierzchni na mapę i ogłoszenia , czy tablica informacyjna z mapą czy z oświetleniem z podziałem na mapę i ogłoszenia?  Jakie powinna mieć wymiary?

Odpowiedź:

W Dąbrówce nie przewiduje się usytuowania gabloty na ogłoszenia. Szczegóły techniczne gabloty dotyczą przetargu w msc. Lelis

4. Ze względu na to, że zamieszczona tylko przekroje konstrukcyjne wjazdu, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o pozostałe przekroje konstrukcyjne.

Odpowiedź:

Inwestor nie dysponuje innymi rysunkami poza tymi , które zamieścił w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje:

  • Przewiedzieć na zasilaniu oświetlenia zewnętrznego  sterownik programowalny z zegarem astronomicznym

 

Roman Listwon – insp. ds. inwestycji
Tel. (29) 761-19-87

 

 

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 10.04.2012 12:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1051

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik INFORMACJA.pdf Pytania i odpowiedzi do przetargu 2012-04-10 12:14:38 Parzych Piotr
załącznik 1.jpg Informacja 2012-04-10 12:15:10 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował