<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-12-13 09:41:27

Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 14 listopada 2011 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2016 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art.230 ust.2, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Lelis oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania :
1)    projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2016  zgodnie z załącznikiem nr 1,
2)    projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT

mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 13.12.2011 09:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1253

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Projekt.doc PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PROJEKT BUDŻETU GMINY 2011-12-13 09:44:09 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 1 - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:45:24 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 1 do zarzadzenia.doc Załącznik 2011-12-13 09:45:40 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 2 do zarządzenia.doc Załącznik 2011-12-13 09:45:53 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 2 - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:46:39 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 1 - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:46:58 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 1a - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:47:07 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 1b - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:47:19 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 2 - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:47:40 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 2a - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:47:53 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 2b - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:48:04 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 2c - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:48:22 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 3 - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:48:33 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 4 - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:48:44 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 5 - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:49:14 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 6 - do uchwaly.doc Załącznik 2011-12-13 09:49:25 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował