<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-10-19 16:04:36

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Dostawa energii elektrycznej.


Lelis:
Dostawa energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 343384 - 2011;
data zamieszczenia: 19.10.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES:
Gmina Lelis , ul. Szkolna 37,
07-402 Lelis,
woj. mazowieckie,
tel. 029 7611019 w. 17.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelis.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 19.10.2011 16:04
Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2011 16:05
Liczba wyświetleń: 1091

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGLOSZENIE.pdf Ogłoszenie 2011-10-19 16:06:49 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2011-10-19 16:08:04 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 1.doc SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2011-10-19 16:09:01 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 2.doc FORMULARZ OFERTY 2011-10-19 16:09:19 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 3.doc FORMULARZ CENOWY 2011-10-19 16:09:36 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 4.doc OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2011-10-19 16:10:12 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 5.doc OŚWIADCZENIE o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom 2011-10-19 16:10:42 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 6.doc UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2011-10-19 16:10:59 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 7.doc OŚWIADCZENIE 2011-10-19 16:11:30 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 1 do Umowy Sprzedazy.doc WYKAZ OBIEKTÓW 2011-10-19 16:12:03 Parzych Piotr
załącznik Pelnomocnictwo.doc PEŁNOMOCNICTWO 2011-10-19 16:12:15 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 19.10.2011 16:04 Piotr Parzych