<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-09-26 13:59:54

Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 179 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W  załączniku do zarządzeniu Nr 41 /2011  Wójta  Gminy   Lelis  z dnia 19 września  2011r.w sprawie powołania obwodowych komisji   wprowadza się następującą zmianę:
1) odwołuję się  ze  składu   Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lelisie  Pana Marcina Przemysława Grzyb   zam. Durlasy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 26.09.2011 13:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1278

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował