<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-09-23 12:19:53

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 29 sierpnia 2011 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), § 1 i 2 uchwały Nr XXXVI/172/10 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, §1 i 2 uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy  informacji o kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie  informację o przebiegu  wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie   informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie   informację o przebiegu  wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie  i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za I półrocze 2011r. stanowiącą załączniki  nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przedstawienie informacji, o których mowa w § 1 - 3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 23.09.2011 12:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1181

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zalacznik Nr 1.doc Informacja z wykonania budżetu Gminy Lelis za I półrocze 2011 r. 2011-09-23 12:25:21 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik Nr 2.doc Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r. 2011-09-23 12:25:57 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik Nr 3.doc Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie za I półrocze 2011 r. 2011-09-23 12:26:27 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik Nr 4.doc Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za I półrocze 2011 r. 2011-09-23 12:27:02 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował