<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-08-01 15:03:49

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1. budowę linii napowietrznej oświetleniowej n.n. 0,4 kV oraz podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4 kV do zasilania oświetlenia drogowego w msc. Białobiel ul. Ostrołęcka, 2. podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4 kV do zasilania oświetlenia drogowego w msc. Nasiadki w ramach modernizacji oświetlenia na terenie gminy Lelis.

Numer ogłoszenia: 225108 - 2011;

data zamieszczenia: 01.08.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelis.samorzady.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 01.08.2011 15:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1115

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogloszenie.pdf Treść ogłoszenia - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 2011-08-01 15:09:53 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2011-08-01 15:13:57 Parzych Piotr
załącznik SST NASIADKI.pdf SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NASIADKI 2011-08-01 15:16:16 Parzych Piotr
załącznik SST BIALOBIEL.pdf SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BIAŁOBIEL 2011-08-01 15:17:04 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT TECHNICZNY.pdf PROJEKT TECHNICZNY - NASIADKI 2011-08-01 15:20:22 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT BUDOWLANY.pdf PROJEKT BUDOWLANY - BIAŁOBIEL 2011-08-01 15:23:42 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar robót – Nasiadki.pdf Przedmiar robót – Nasiadki 2011-08-01 15:26:21 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar robót - Białobiel.pdf Przedmiar robót - Białobiel 2011-08-01 15:26:55 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował